อัจฉราไข่วิจิตร (EGGSHELL GALLERY)

รายละเอียดร้านค้า

อัจฉราดีไซน์ (Atchara Design) “ของขวัญพิเศษสุด สำหรับคนสุดพิเศษ เช่น...คุณ

นำเสนองานศิลปะจากไข่เปลือกแข็งหลากหลายชนิด ออกแบบทั้งด้านการใช้งานและการตกแต่ง เพื่อเป็นของขวัญของที่ระลึกที่เหมาะสำหรับทุกโอกาสทุกเทศกาล

เรามีการประยุกต์งานศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย มาใช้ในการออกแบบตกแต่งงานศิลปะบนเปลือกไข่ เช่นการประดับลายลงรักปิดทองแบบช่างสิบหมู่ไทยโบราณและการนำปีแมลงทับมาตกแต่งพื้นผิวผลิตภัณฑ์ ทั้งยังได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางบริหารจัดการธุรกิจ

นอกจากนี้เรายังมีนโยบายประดิษฐ์ชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตไข่วิจิตรของอัจฉราเป็นการนำเอาเปลือกไข่ที่ไม่มีประโยชน์ใช้สอยแล้วนำมาประดิษฐ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่มีคุณค่าและเป็นงานฝีมือทุกขั้นตอนไม่ส่งผลทำลายสิ่งแวดล้อม

เรายังเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทั้งทางศิลปะ สังคม วิชาการ โภชนาการ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับกลุ่มแม่บ้าน นักศึกษาและช่างศิลป์ ฯลฯ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ ช่วยให้คนมีงานทำหารายได้หลักและรายได้เสริมเสี้ยงครอบครัว มีการแจกจ่ายงานให้กับชุมชนใกล้เคียง และมีโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เช่น โครงการแลกไข่ โครงการอาหารไข่ โครงการสาระน่ารู้เกี่ยวกับไข่บนอินเตอร์เน็ต และโครงการสอนศิลปะเปลือกไข่

ผลิตภัณฑ์ของอัจฉราดีไซน์เป็นไอเดียความคิดของการนำไข่ซึ่งมีตำนานความเชื่อมาแต่โบราณ มาออกแบบประยุกต์เป็นชิ้นงานศิลปะที่ประณีตแต่เปี่ยมไปด้วยความแข็งแรงคงทนงานออกแบบและประดิษฐ์ด้วยมือทุกชิ้นของเรานับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ปัจจุบันอัจฉราดีไซน์มีแบรนด์ย่อยทั้งหมด 3 แบรนด์คือ 1. Egg Design by Atchara (อัจฉราไข่วิจิตร) 2. A La Mode Egg Shell by Atchara 3. Eggy Club by Atchara

เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า กล่องทิชชู่โมเสสเปลือกไข่ห่าน OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

กล่องทิชชู่โมเสสเปลือกไข่ห่าน

800.00 ฿ 600.00 ฿
กล่องทิชชู่โมเสสเปลือกไข่ห่าน A La Mode Egg Shell