วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสินป่าเหียง

รายละเอียดร้านค้า

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ตรง ถุงทอง

ผลิตจากลำไยพันธุ์ดีจากเมืองลำพูน แหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด

เนื้อหนา ผลสมบูรณ์ อบด้วยความร้อนจนเป็นเนื้อลำไยสีทองอร่าม

ทำให้คงความหวานอย่างธรรมชาติ 

เป็นของฝากที่ดีขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูน

 

 

บริโภคลำไย กระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุบชีวิตเกษตรกรลำไยไทย

 

เรียงลำดับ

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง 500g

300.00 ฿
ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเกรดAAAน้ำหนัก 500 กรัม