• รูปภาพสินค้า ผ้าพันคอไหมหม่อนย้อมสีธรรมชาติ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade รูปภาพสินค้า ผ้าพันคอไหมหม่อนย้อมสีธรรมชาติ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade

ผ้าพันคอไหมหม่อนย้อมสีธรรมชาติ

เป็นไหมหม่อนย้อมจากไบไม้ สาวมือทอเนื้อนุ่มย้อมสีจากธรรมชาติเหมาะสำหลับเป็นผ้าครุ่มไหล่มีหลายโทนสี สีน้ำตาร สีครีม สีเทา สีแดงจากครั่ง
1,000.00 ฿
800.00 ฿

คุณสมบัติสินค้า
กลุ่มสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
+

เป็นไหมสาวมือทอเนื้อนุ่มย้อมสีจากธรรมชาติเหมาะสำหลับเป็นผ้าครุ่มไหล่มีหลายโทนสี สีน้ำตาร สีครีม สีเทา สีแดงจากครั่ง