ผ้าทอมือแพรพนา บ้านพนาสวรรค์

รายละเอียดร้านค้า

ผลิตและจำหน่ายผ้าพันคอ ทอมือจากผ้าฝ้าย ผ้าไหม สวยงาม

เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า ผ้าฝ่ายพันคอ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ผ้าฝ่ายพันคอ

120.00 ฿ 90.00 ฿
เป็นผ้าฝ่ายสำหลับพันคอ เป็นผ้าฝ่ายสีเคมีปลอดภัยมาจากเส้นใยฝ่ายแท้ 100% กว่าง 40.ซ.ม ยาว 200.ซ.ม
รูปภาพสินค้า ผ้าฝ่ายย้อมสีธรรมชาติ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ผ้าฝ่ายย้อมสีธรรมชาติ

550.00 ฿ 400.00 ฿
ผ้าฝ้ายสารพัดประโยชน์เป็นผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ ผ้าฝ้ายจากเส่นใยธรรมชาติสีสวยงามใช้ห่มและทำผ้าแต่งบ้านได้ขนาดกว่าง 100 ซ.ม ยาว 200 ซ.ม
รูปภาพสินค้า ผ้าพันคอไหมหม่อนย้อมสีธรรมชาติ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ผ้าพันคอไหมหม่อนย้อมสีธรรมชาติ

1,000.00 ฿ 800.00 ฿
เป็นไหมหม่อนย้อมจากไบไม้ สาวมือทอเนื้อนุ่มย้อมสีจากธรรมชาติเหมาะสำหลับเป็นผ้าครุ่มไหล่มีหลายโทนสี สีน้ำตาร สีครีม สีเทา สีแดงจากครั่ง
รูปภาพสินค้า ผ้าพันคอไหมอีรี่ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ผ้าพันคอไหมอีรี่

1,200.00 ฿ 900.00 ฿
ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติไหมอีรี่ ไหมอีรี่เป็นเส้นใยธรรมชาติย้อมจากเปลื่อกไม้+โคลนดำเป็นผ้าเนื้อนุ่มสำหรับใช้เป็นผ้าพันคอและคลุมไหล่ขนาดกว้าง 80 ซ.ม ยาว 200 ซ.ม มีสองขนาดกว่าง 40 ซ.ม ยาว 200 ซ.ม