บ้านถั่วลิสง

รายละเอียดร้านค้า

ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแปรรูปตรานันทบุรี ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินกวงน่าน เป็นโรงงานผลิตถั่วลิสงต้มตากแห้งเพียงแห่งเดียวในจังหวัดน่านและในภาคเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2521  โดยพี่น้องตระกูล "แห่วตระกูลปัญญา" ได้แก่ นายบุญช่วย นายบุญธรรมและนายบุญทัน แห่วตระกูลปัญญา  โรงงานผลิตภั่วลิสงซินกวงน่านดำเนินการผลิตถั่วลิสงแปรรูปโดยใช้ถั่วลิสงที่คัดสดจากไร่ถั่วลิสงที่ปลูกโดยเกษตรกรในจังหวัดน่านและพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคเหนืองของประเทศไทย  นำไปเข้ากระบวการผลิตตามกรรมวิธีทางธรรมชาติขนานแท้และดั้งเดิม  ทำให้ได้ถั่วลิสงที่มีรสชาติอร่อย หอมและกรอบ  

30 ปีผ่านไป กรรมวิธีการผลิตถั่วลิสงขนานแท้และดั้งเดิมนี้ยังคงได้รับการรักษาไว้และถ่ายทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกซึ่งเป็นผู้บริหารในปัจจุบันเพื่อคงรักษาคุณภาพและรสชาติความอร่อยของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงของเราไว้ตราบนานเท่านาน 

ติดต่อบ้านถั่วลิสง

ที่อยู่ 113  หมู่ 2  ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000

เบอร์โทรศัพท์ 054-771225. 089-9252829

เบอร์โทรสาร 054-751665

อีเมล์: sknutnan@hotmail.com

เรียงลำดับ

001 ถั่วลิสงอบกรอบตรานันทบุรี

45.00 ฿
ขนาด 150 กรัม ขนาด 9x13.5 นิ้ว ภายในบรรจุด้วยถุงสูญญากาศเพื่อคงความสด อร่อย ภายนอกบรรจุในกล่องกระดาษอาร์ตมันอย่างดี สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ จากจังหวัดน่าน

002 ถั่วลิสงทอดเกลือตรานันทบุรี

45.00 ฿
ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ขนาด 150 กรัม ขนาด 9x13.5 นิ้ว ภายในบรรจุด้วยถุงสูญญากาศเพื่อคงความสด อร่อย ภายนอกบรรจุในกล่องกระดาษอาร์ตมันอย่างดี สวยงามเหมาะสำหรับเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ จากจังหวัดน่าน

003 ถั่วสมุนไพรตรานันทบุรี

45.00 ฿
ถึงเครื่อง รสเข้มข้น ไม่ใส่ผงชูรส ขนาด 150 กรัม ขนาด 9x13.5 นิ้ว ภายในบรรจุด้วยถุงสูญญากาศเพื่อคงความสด อร่อย ภายนอกบรรจุในกล่องกระดาษอาร์ตมันอย่างดี สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ จากจังหวัดน่าน

004 ถั่วกรอบแก้วตรานันทบุรี

45.00 ฿
หวานน้อย อร่อยนาน ขนาด 150 กรัม ขนาด 9x13.5 นิ้ว ภายในบรรจุด้วยถุงสูญญากาศเพื่อคงความสด อร่อย ภายนอกบรรจุในกล่องกระดาษอาร์ตมันอย่างดี สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ จากจังหวัดน่าน

005 ถั่วนันทบุรีกล่องรวมทุกรส

120.00 ฿
ขนาด 400 กรัม บรรจุผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแปรรูปตรานันทบุรี 4 ชนิด ชนิดละ 100 กรัม ประกอบด้วย ถั่วอบกรอบ, ถั่วทอดเกลือ, ถั่วสมุนไพร และถั่วกรอบแก้ว ภายในบรรจุถุงสูญญากาศ เพื่อคงความสด อร่อย และบรรจุรวมในกล่องกระดาษอาร์ตเคลือบมันสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากในโอกาสต่าง ๆ

006 ถั่วคั่วทราย ตราบ้านถั่วลิสง

85.00 ฿
ขนาด 400 กรัม บรรจุในถุงฟรอย์อัดไนโตรเจน เพื่อคงความสด อร่อยของถั่วคั่วทราย

007 ถั่วอบกรอบตราบ้านถั่วลิสง

35.00 ฿
ขนาด 150 กรัม บรรจุในถุงฟรอย์อย่างดี สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ จากจังหวัดน่าน

008 ถั่วทอดเกลือตราบ้านถั่วลิสง

35.00 ฿
ขนาด 150 กรัม บรรจุในถุงฟรอย์อย่างดี สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ จากจังหวัดน่าน