กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล

รายละเอียดร้านค้า

ธูปหอมอินร์มงคล

ผลิตและจำหน่ายธูปหอมทุกชนิด

เรียงลำดับ
รูปภาพสินค้า ธูป 7 สี 7 กลิ่น OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ธูป 7 สี 7 กลิ่น

170.00 ฿ 160.00 ฿
สีตามวันเริ่มจากวันอาทิตย์-วันเสาร์ บรรจุ 133 ดอก
รูปภาพสินค้า ธูปกำจัมโบ้ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ธูปกำจัมโบ้

100.00 ฿ 90.00 ฿
มีกลิ่นหอมปานกลาง บรรจุ 1000 ดอก
รูปภาพสินค้า ธูปตะไคร่หอม OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ธูปตะไคร่หอม

35.00 ฿ 30.00 ฿
เป็นธูปมีส่วนผสมของไพร 5ชนิด คือ ตะไคร่หอม ใบสะเดา ใบมะกรูด ใบยูคาลิปตัสและเบลือกส้มโอ จุดได้นาน 50 นาที
รูปภาพสินค้า ธูปถังจัมโบ OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ธูปถังจัมโบ

430.00 ฿ 390.00 ฿
บรรจุ 3000 ดอก มีกลิ่น "กฤษณา,มะลิ,กำยานและอินเดีย"
รูปภาพสินค้า ธูปไร้ควัน OTOP, โอทอป, ผลิตภัณฑ์ชุมชุน, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิค,ผลิตภัณฑ์ฮาลาล,หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ,SACICT,GI,Organic,HALAL,FairTrade
  • SALE

ธูปไร้ควัน

60.00 ฿ 50.00 ฿
จุดแล้วไร้ควันแต่มีกลิ่นหอมคือม"มะลิและกุหลาบ" เก็บไว้ได้นาน 1 ปี